NOVA ASSEGURANÇA PER OCUPANTS

La companyia d’assegurances Mapfre ofereix a tots els socis del club la possibilitat de contractar una assegurança per cobrir possibles danys a ocupants. Creiem que és prou interessant perquè la tingueu en compte.  Els interessats hauran de contractarla directament i de manera individual a Mapfre tot notificant que son socis del Club.

Podeu trobar les condicions a https://www.dropbox.com/s/newgx9xa39nozuz/mapfre%20ocupantes.pdf 

Per més informació podeu contactar amb el Club o amb el Sr. Antonio Rodríguez de l’agencia d’assegurances Mapfre al telèfon 93 66 42703 / e-mail: rodra@mapfre.com.